Over ons

Zorg beter maken

KollerVision is in 2006 opgericht met het idee om zorg beter te maken. Als ervaringsdeskundige merkte de oprichtster Karen Koller dat een patiënt zelf vaak niet mondig genoeg is en een organisatie/ zorginstelling daarin ook niet vaak voldoende acteert.

Wat mag ik verwachten? Wat zijn mijn opties? Hoe bespreek ik mogelijkheden van de zorg of behandeling? Begrijpen en er naar handelen is vaak complex. Vanuit die gedachte is Karen gaan adviseren, in de farmacie, bij de Sint Maartenskliniek en bij bedrijven die medische hulpmiddelen maken. Als columnist en vraagbaak is zij al jaren betrokken bij een aantal patiëntenverenigingen.

Over mij

Karen Koller

“Met het diploma van de rechtenfaculteit op zak besloot ik in 2012, toen ik toetrad tot de Raad van Toezicht bij Bevolkingsonderzoek Oost, om een bedrijfskundige verdiepingsslag te maken. Met een MBA aan de Universiteit Twente heb ik research gedaan naar netwerkorganisaties en zorgplatformen. Onder meer door de WMO-aanbesteding in de regio Nijmegen te begeleiden kwamen expertise, talenten en kennis samen. En een nieuwe passie: deze kant van de zorg verder uitdiepen en betekenis geven vanuit onze expertise.

Als bestuurder mag ik me dan ook sinds kort bezighouden met de social enterprise ‘Het Bakkerscafé / Brood op de Plank’. Nu ik al voor een aantal zorginstellingen werk als consultant of klachtfunctionaris, weet ik wat er speelt in de WMO, WLZ en kan participatie en inclusie niet vaak genoeg op de agenda.

Deze dankbare rol vervul ik naast het adviseren van medische hulpmiddelen bedrijven. Met nieuwe Europese wetgeving is dit een niche-markt waarbij bedrijven, met name MKB, zoekende zijn in hoe zij kunnen voldoen in de veel strenger geworden regelgeving. Door de lekkende siliconenborstprothese en de metal-on-metal schouderprothese was een aanscherping nodig. Dat vraagt veel en is dan ook een vakgebied wat vraagt om in bij te blijven en projectmatig te kijken wat een organisatie nodig heeft.”

Deze brede aanpak maakt dat we als organisatie op vele vlakken kunnen inspelen om de zorgmarkt goed te kunnen bedienen. Compliance en strategie komen samen, met altijd als motto en doel: zorg beter maken.Met het diploma van de rechtenfaculteit op zak besloot ik in 2012, toen ik toetrad tot de Raad van Toezicht bij Bevolkingsonderzoek Oost.

Werken vanuit een netwerkgedachte

Karen werkt samen met verschillende specialisten. Zo is broer Rik verantwoordelijk voor UDI-implementaties, zoals de bepaling van barcodes of datamatrixen bij GS1 en verzorgt hij trainingen op dit gebied.

Met Zorgcompaz Consultancy in de persoon van Maryse Spapens werken we sinds begin 2021 omdat zij bij uitstek ook netwerker is en zij e-health en de juiste zorg op de juiste plek betekenis geeft.

Daarnaast werken we met Andersom Organiseren en kijken we naar de veranderopgave vanuit cultuur en een leven lang leren. Nanny Streng is al jaren apotheken op dit vlak aan het trainen en ziet aanknopingspunten bij andere zorginstanties. www.andersomorganiseren.nl

Daarnaast werken wij met een netwerk van experts, zoals Stijn Belle van Udifix. Zo bedienen wij al onze klanten snel, efficiënt en doeltreffend.