Onze expertise

Vanuit de juridische en bedrijfskundige expertise zijn wij een uitstekende partner voor bedrijven en organisaties in de zorg om mee te bewegen met de veranderkundige opgave, strategisch overzicht te krijgen of behouden en om een haalbaar stappenplan mee op te stellen. 

Al sinds 2006 helpen wij start-ups, scale ups en andere zorgbedrijven met ons juridisch advieswerk, mede ingegeven vanuit kwaliteitsperspectief in de veranderende samenleving en zorgvraagstukken, vanuit het motto ‘zorg beter maken’. 

Hoe gaan we te werk

Wij zien snel waar uw bedrijf of organisatie staat en hoe we praktisch kunnen handelen voor wat u nodig heeft, op juridisch vlak, zoals maatwerkcontracten, kwaliteitsvraagstukken of strategische, bedrijfskundige vraagstukken. Wij hebben oog voor kwaliteit, ethiek en andere complexe issues binnen het zorgveld.

Ons 360 graden perspectief

We doen al sinds 2006 zaken met alle partijen die met gezondheidsrecht te maken hebben. Denk aan ziekenhuizen, zorginstellingen,

Dit geeft ons een 360 graden-perspectief: we kennen alle bijzonderheden en fijne kneepjes van het gezondheidsrecht en aangrenzende rechtsgebieden, zoals de Europese Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR), zodat we weten wat de impact is voor de desbetreffende organisatie

Wij behandelen uw hulpvraag met een 360 graden benadering: zowel de juridische kant als – met name ook – de menselijke maat, cultuur en de veranderopgave van de organisatie, want verandering is een constante factor bij (zorg)organisaties en de verandering van regelgeving.

Deze aanpak geeft vaak een vruchtbaar resultaat voor alle partijen.

Waarom kies je voor ons?

Het is fijn als er iemand met u meekijkt. Wij geven u eerlijk, beknopt, juridisch en vooral praktisch advies, met een nuchtere kijk op de zaak. Wij hebben specialistische kennis op het gebied van:

Vanuit de opgerichte B.V. Udifix wordt inhoud gegeven aan het traceerbaarheidsvraagstuk van medische hulpmiddelen. Sinds 1 oktober 2020 zijn we officieel consultant van GS1, de non-profit organisatie die de UDI -codes uitgeeft.
Voor meer informatie: zie www.udifix.nl