Mediation: zoeken naar een oplossing

Icoon dlegal mediation

Mediation neemt steeds meer een toevlucht in arbeidszaken, door tijdig in gesprek te gaan kan veel leed voorkomen worden. Samen met werkgever kijken wat er mogelijk is kan vanuit de faciliterende houding van de mediator; onafhankelijk & onpartijdig.

Ook binnen het gezondheidsrecht en aansprakelijkheidsissues neemt Mediation inmiddels een hoge vlucht. Doel is om te kijken naar de belangen van alle partijen en daarmee een lange slepende (letselschade) procedure te voorkomen.

Neem gerust contact op, zowel werkgevers als werknemers zijn uitgenodigd om samen met de expertise van ons mediation kantoor de kansen te verkennen met de andere partij.

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een onafhankelijke bemiddelaar, om twee of meer personen, of partijen  die een verschil van mening of inzicht hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse communicatie of onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie, het uit de hand lopen van een situatie. Bemiddeling kan ook werken als een van beide partijen zo kwaad of gekwetst is, dat hij of zij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Het doel van conflictbemiddeling is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn (zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden); het doel is slechts een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De mediator laat partijen dan ook de gang maken van standpunten naar belangenen, en  ondersteunt hen in de verbetering van hun communicatie.